Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy Chủ DELL PowerEdge R410 04 slots 3.5  × 1 5,000.000
Tạm tính 5,000.000
Giao hàng
Tổng 5,000.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.