Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ Rack Cabinet 15U D800  × 1 3,678.000
Tạm tính 3,678.000
Giao hàng
Tổng 3,678.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.