Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ Rack Cabinet 15U D1000  × 1 4,400.000
Tạm tính 4,400.000
Giao hàng
Tổng 4,400.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.