Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ Rack Cabinet 20U D600  × 1 5,130.000
Tạm tính 5,130.000
Giao hàng
Tổng 5,130.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.