Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ Rack Cabinet 42U W600 D800  × 1 9,450.000
Tạm tính 9,450.000
Giao hàng
Tổng 9,450.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.