Bạn đã có tài khoản? Ấn vào đây để đăng nhập

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Máy Chủ DELL PowerEdge R620 08 slots 2.5"  × 1 17,800.000đ
Tổng cộng 17,800.000đ
Giao hàng 1 Giao hàng miễn phí
Tổng cộng 17,800.000đ
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.